Wapenbord


Verkocht


De oorsprong van het wapen in goud met drie palen in rood ligt bij de dertiende eeuwse adellijke familie Berthout van Meegen.
Dit oude brabantse geslacht kwam uit de omgeving van Mechelen. De stad Mechelen ontleend haar wapen aan het wapen van deze familie, het enige verschil is het wapen met de adelaar wat erin staat.

De familie Berthout is een zeer oud Brabants adellijk geslacht wat vele vertakkingen kent. In basis draagt het wapen van de familie altijd drie rode palen over goud.
In de Heraldische bibliotheek van 1876 wordt de inmiddels al eeuwen uitgestorven familie en haar wapen beschreven:
Een der oudste en vermogendste Brabantse adellijke geslachten is dat van Berthout van Meegen [bedoeld wordt Mechelen]. Dit geslacht heeft leden geleverd aan de doorluchtige broederschap te ’s Hertogenbosch.
Dit laatste is opmerkelijk omdat de schildhouders van Den Bosch gelijk zijn aan die op dit wapenbord.
Het is heel goed mogelijk dat dit wapenbord heeft toebehoord aan een niet meer adellijk familielid van het geslacht Berthout. Deze verre verwant droeg waarschijnlijk niet de naam Berthout maar had wellicht wel iets met de broederschap in Den Bosch te maken. Deze verwant was niet van adel omdat het wapenbord is bekroond met een bladerenkroon. Dit duidt op een niet adellijke familie.

Herkomst
Nederland
Periode
18e eeuw
Referentie
181-143

Deel dit artikel


Ontdek ook