Een Blauwe Plaque in Delfts Aardewerk


Verkocht


Een Blauw - Witte Rechthoekige Plaquette in Delfts Aardewerk

Centraal in deze blauw omrandde rechthoekige plaque bevindt zich de personificatie van de reukzin. In haar handen houdt zij een korenaar en een tuil bloemen. Naast haar bevinden zich een jachthond en een kruik waaruit zowel bloemen als slangen ontspringen. In de linker bovenhoek ziet u de voetwassing van Christus door Maria Magdalena en rechts de creatie van Adam.
Vergelijkbaar is de prent naar ontwerp van Maerten de Vos, uitgegeven in de 16e eeuw in Antwerpen (destijds een het centrum van de prentdrukkunst ). Prenten vormden en belangrijke functie binnen het verspreiden van beeldmateriaal en inspiratie voor andere kunstenaars.
Kunsthistorisch is het heel interessant om te zien hoe 16e eeuwse prenten hun navolging vonden in de 18e eeuw.
Herkomst
Delft, Nederland
Periode
18e eeuw
Signatuur
Gesigneerd en gedateerd op achterzijde: 1736, AMJ.
Referentie
113-109
Afmetingen
24 x 29 cm

Deel dit artikel


Ontdek ook