Restauratie van Keramiek


Objecten van Delfts aardewerk, porselein, majolica, plateel, biscuit en terracotta zijn niet alleen erg mooi, maar helaas ook erg kwetsbaar. Gelukkig kunnen wij u met onze jarenlange ervaring en expertise bijstaan bij het in oude glorie laten herstellen van uw objecten. Onze eigen restaurateurs zijn zeer ervaren en kunnen u versteld doen staan van de onbegrensde mogelijkheden die restauratie biedt.

De meest voorkomende restauratie is de “onzichtbare restauratie” waarbij de beschadiging zodanig wordt hersteld dat er niets meer van te zien is.

Soms is het belangrijk dat de restauratie reversibel is. Het voorwerp wordt dan zodanig gerestaureerd dat het weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Dit wordt `museum restauratie´ genoemd en is een verantwoorde assemblage en zichtbare verlijming van de scherven.

Wij hechten aan het werken op hoog niveau, met de beste materialen en nieuwste technieken. Daarbij staan vakmanschap en ethiek centraal.

Indien U overweegt een restauratie te laten verrichten aan uw antieke stukken of hedendaagse objecten zoals Delfts aardewerk, porselein, majolica, plateel, biscuit en terracotta gaan wij als volgt te werk.

Wij vragen u om ons enkele foto’s van het gebroken object dat u wilt laten restaureren op te sturen, zodat wij een idee kunnen vormen over de toestand. Uiteraard kunt u ook langs komen met het object.

Na het object grondig onderzocht te hebben op de conditie wordt de restauratiemethode bepaald. Deze wordt steeds in overleg met u gekozen. Tijdens dit proces houden we rekening met de conditie van het object en de schade die moet worden hersteld alsmede de technieken en materialen die daarbij gebruikt gaan worden.

Een definitieve offerte volgt dan per post of via email.

Indien u akkoord gaat met de offerte wordt afgesproken binnen welk tijdsbestek de restauratie uitgevoerd kan worden.

Het object wordt gebracht of afgehaald, gerestaureerd en nadien terug opgehaald of bij u thuis afgeleverd.