Taxatie van Antiek


Wij beschikken over de benodigde expertise om al uw antiek te taxeren, hetzij bepaling van echtheid en waarde van kunst en antiek al dan niet met het oog op verkoop, ten behoeve van inboedelverzekering en/of kostbaarhedenverzekering, of van verdeling van erfenis, of in verband met boedelscheiding, boedeldeling of betwisting.

Aan al deze verschillende soorten taxaties is een andere waardebepaling verbonden. De vervangingswaarde voor een verzekering kan hoger liggen als de veilingwaarde en omgekeerd.

Een taxatierapport voor verzekering dient periodiek vernieuwd te worden. Gebruikelijk is een termijn van 3 jaar.

Wanneer u ons contacteert meldt u ons voor welk doel de taxatie dient: voor bepaling van echtheid en waarde van kunst en antiek, of voor taxatie van uw kunstverzameling, of voor inboedeltaxaties voor verzekering, verdeling of successie of schade – expertise na brand of diefstal.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om te beoordelen of het maken van een taxatie zinvol is. Indien dit het geval is wordt een opgave gedaan van de hieraan verbonden kosten. Indien dit akkoord is wordt overgegaan tot taxatie; zo niet dan zijn aan deze afspraak geen verdere verplichtingen verbonden.

Wat u in kosten wordt gebracht wordt berekent op basis van de tarieven, die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Federatie TMV.

Hebt u echter een enkele vraag over wat een kunstobject of meubel waard is kunt u ons een foto mailen of het object aan huis brengen en indien het enkel om een mondelinge waardebepaling gaat rekenen wij u geen kosten, echter wel van zodra er een rapport wordt geschreven.

Van iedere taxatie wordt binnen 2 werkdagen na opname het rapport verzonden al dan niet begeleid met foto’s.