Twee 17e eeuwse Huwelijksborden door Catharina Rost


Prijs: € 6000


Een paar geborduurde huwelijksborden met alliantiewapen, vervaardigd door Catharina Rost. Dit soort wapenschilden werd vervaardigd als huwelijksgeschenk. Het linker wapenschild is van de mannelijke partij. De rechter van de vrouwelijke wederhelft. Beide wapens zijn gedekt door een fraai helmkleed, waarop de symbolen uit het mannelijk wapen voor de bekroning zorgen, hier respectievelijk een lam of schaap en een hanekop. Onder de wapens een striklint en een bandelier waarop de familienaam voorkomt. In het midden het jaar van de huwelijksvoltrekking (1686 en 1693). Op het ene bord komen de namen Luyken en Moutschop voor die betrekking hebben op Geertruyd Moutschop, geboren te Alkmaar in 1661, en Daniel Luyken (Amsterdam 1659 – 1741 Den Haag). Daniel Luyken was advocaat aan het Hof van Holland. Van Geertruyd zeggen sommige bronnen dat zij overleed in 1775, maar dat lijkt onmogelijk, aangezien zij dan 114 jaar oud zou zijn geworden en daarmee waarschijnlijk de oudste inwoner van Holland zou zijn geweest. Andere bronnen vermelden dat zij hertrouwde met een zekere Abraham Douglas in Den Haag, die agent was van de koning van Pruisen. Geertruyd was de dochter van Gerrit Moutschop en Elisabeth van Stamhorst. Zij overleed in 1755 te Den Haag. De naam van Stamhorst komt ook voor op het andere huwelijksbord in combinatie met die van Rost. Waarschijnlijk gaat het hier om Meijndert Rost en Elisabeth van Stamhorst, de datum op dit bord is 1693. Het is echter niet bekend wanneer zij exact in het huwelijk traden. Waarschijnlijk was Catharina Rost, de borduurster een familielid of een dochter van de laatste partij.

Beide borduurwerken zijn uitgevoerd in veelkleurige floszijde met zogenaamde ingrijpsteek op donkergrijze en vuilwitte satijn, en gespannen op een eikenhouten paneel. Veel spandraden zijn inmiddels verteerd. De borden bevinden zich nog steeds in de originele zeventiende eeuwse lijsten, hetgeen unieke te noemen is.
De maten van de borduren zijn 36cm. X 28cm.
Op de achterzijde van de lijsten bevindt zich een etiket met de tekst: In bruikleen van Jhr. A.M.Th. van Suchtelen van de Haare, 8 januari, 1934. Het komt uit de collectie: J.A. Hesterman (kunstschilder en restaurator).

In de zeventiende eeuw was het professioneel borduren een ambacht dat vrijwel uitsluitend door mannen werd beoefend. Slechts enkele namen van vrouwen zijn bekend, zoals Anna Maria van Schurman en de zusters Roemer Visscher, alle intellectuele en kunstzinnige dames uit de hoogste kringen. Van Catharina Rost is tot dusver niets bekend, doch gezien de kwaliteit was zij zeker meer dan een goedwillende amateur, zoals veel dames uit gegoede families.
Borduurwerk was in de zeventiende eeuw een belangrijk statussymbool en zeer kostbaar gezien het tijdrovende arbeidsproces. Het vak van boorduurder is op artistiek niveau het best te vergelijken met dat van de schilder. Borduurders en schilders waren dan ook in het verzamelgilde van de “constenaren” van het St. Lucasgilde opgenomen. De borduurders ‘schilderden’ met de naald. Het oude veelzeggende woord “Acupictores” werd vroeger veel gebezigd.

Herkomst
Nederland
Periode
1693
Materiaal
uitgevoerd in veelkleurige flos-zijde met z.g. ingrijpsteek op damasten ondergrond, verlijmd op eikenhouten panelen.
Signatuur
r.o. Catherina Rost / r.o. C.Rost
Referentie
181-295
Afmetingen
52.3 x 44.3 cm

Deel dit artikel


Ontdek ook